TR / EN / AR
İş HirdavatmarketFirsatlarirı İlan Ver
Çiftçiden Satılık İlan Ver

KULLANICI ÜYELİK FORMU

ADI VE SOYADI (*)
TELEFON
CEP TELEFON (*)
FAX
E-MAİL ADRESİ (*)
ADRES
İL(*)
İLÇE(*)

KULLANICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Lütfen Üye olmadan  önce bu “SÖZLEŞME” şartlarını dikkatlice okuyunuz. 

işbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle tüm maddeleri ve ekleri olan Ek-1 “ Üyelik Sayfası  Kullanım Şartları”, “Ek-2 Yasaklı Ürünler Listesi” ile birlikte “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır)“ Fevzi Çakmak Mah. Mahmut Sami Cad. No:3 Karatay / KONYA” adresinde mukim KRC DANIŞMANLIK MAKİNE METAL GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ile www.ziraatmakinem.com sitesine “Üye”  olmaya elektronik olarak onay veren “Üye” arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üye” www.ziraatmakinem.com sitesinde sunulan tüm hizmetleri kullanırken ve site üzerinde alışveriş ve satış yapan firmalar ile yapmış olduğu tüm iletişim ve satın alma işlemlerinde  aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu iş bu sözleşmeye elektronik olarak onay verdiği takdirde kabul etmiş olur. 

1.TANIMLAR

“SİTE” : www.ziraatmakinem.com adresiyle elektronik ortamda hizmet veren internet sitesi , web sayfaları , ona bağlı tüm sayfalar ve uygulamalar toplamıdır. İş bu sözleşmede “Site” olarak anılacaktır.

 “FİRMA” :www.ziraatmakinem.com internet sitesi Fevzi Çakmak Mah. Mahmut Sami Cad. No:3 Karatay / KONYA adresinde faaliyet gösteren KRC DANIŞMANLIK MAKİNE METAL GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir. İş bu sözleşmede “Firma” olarak anılacaktır.

“ÜYE” : “Site”  nin üyelik şartı arayarak sağlamış olduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen gerçek ve ya tüzel kişilerdir. İş bu sözleşmede “Üye” olarak anılacaktır.

“Site” nin ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından “Site” ye üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, verdiği bilgilerin doğruluğunun onaylanması, suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve “Firma” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan ve “Firma”  üyeliğe onay vermeden işbu sözleşmede tanımlanan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 “ÜYELİK SAYFASI” : “Üye” nin “Site”  üzerinde kendisine tanınmış özel uygulama ve içeriklerden faydalanmasını sağlayan "kullanıcı adı" ve "şifre" ile “Site”  üzerinden eriştiği web sayfasıdır. İş bu sözleşmede “Üyelik Sayfası” olarak anılacaktır.

2.SORUMLULUKLAR

2.1. “FİRMA” SORUMLULUKLARI

2.1.1. “Firma”  sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

2.1.2. “Firma”, “Kurumsal Üye” yi sözleşme konusu hizmetlerden, sözleşme süresi boyunca teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

2.2. “ÜYE” SORUMLUKLARI

2.1.1. Üye”, “Site” de belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

2.1.2. Üye” kendine özel açılmış “Üyelik Sayfası” nın sadece kendi tarafından kullanacağını "kullanıcı adı" ve "şifre"  bilgilerini 3. Şahıslarla paylaşmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

2.2.3.Üye”, “Site” nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

2.2.4.Üye”, “Site” içindeki faaliyetlerinde, “Site”  nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda “Firma” yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya “Üye” hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

2.2.5. “Site” nin tüm üyeleri ile olan her türlü ticari ya da gayri ticari ilişkisi “Üye” nin kendi sorumluluğundadır. Ortaya çıkan olumsuzluk ve aksaklıklardan “Firma” sorumlu tutulamaz.

2.2.6.Üye”, “Site” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin “Site” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. “Firma” , “Üye”, tarafından kendisine iletilen veya “Site” üzerinden kendisi tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

2.2.7.Üye” , “Firma” nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

2.2.8“Site” nın sunduğu hizmetlerden yararlanan “Üye” ler , yalnızca hukuka uygun amaçlarla  “Site” üzerinde işlem yapabilirler. “Üye” nin, “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her “Üye” , “Firma” nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Site” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri “Site” üzerine yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Üye” nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Site” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “Firma” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

3.1. İşbu “Site”  de yer alan Ünvan, İşletme Adı, Marka, Patent, Logo, Tasarım, Bilgi Ve Yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları “Site” işleteni ve sahibi “Firma” ya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu “Site”  nin ziyaret edilmesi, “Üye”  olunması veya bu “Site”  deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

3.2. “Site”  de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. “Site”  nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

4. ÜYE BİLGİLERİ

4.1. Üye bilgileri; Adı-Soyadı, Adresi, Telefon Numarası, Cep Telefonu, E-Posta Adresi gibi “Üye” yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca “Üye Bilgileri” olarak anılacaktır. “Firma”  ,  “Üye Bilgileri”  ni kesinlikle 3. Şahıslarla paylaşmaz ve gizliliğini korur.

4.2.Üye” kendine ait “Üye Bilgileri” nin “Firma”  tarafından tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında Telefon, Sms, E-Mail, fax gibi dijital ileti kanalları ve ya posta telgraf gibi fiziki iletim kanallarıyla kullanılabileceğini kabul ve beyan eder. Ancak Üye” nin  “Site”   üyeliğinden ayrılması durumunda “Firma” “Üye” hakkındaki bilgileri hiçbir amaç doğrultusunda kullanamaz.

4.3.Üye” bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4.4 Üye” nin  “Site”   üzerinden ve ya başka yollarla umuma açık yayınladığı iletişim bilgileri gizli bilgi niteliğini kaybeder ve  her ne amaçla olursa olsun 3. Şahıslar tarafından kullanımı hakkında “Firma”  sorumlu tutulamaz.

5. KAYIT VE GÜVENLİK 

5.1.Üye” doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve “Üye” bilgilendirilmeksizin “Firma”   sözleşmesini tek taraflı “FESH” etme ve “Site” üzerindeki tüm kullanım haklarını durdurmaya yetkilidir.

5.2.Üye”,  “Site”    üzerinde kullandığı şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden “Firma”   sorumlu tutulamaz.

6. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ ın işbu Sözleşme’ den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

“Firma”  dilediği zaman “Site” de sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler “Site” de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek “Üye” nin sorumluluğundadır. “Üye”, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

9.1. İş bu sözleşme “Üye” nin onayladığı tarihten başlayarak “ 1 YIL” müddetle geçerlidir. “Üye” üyelikten ayrılmayı talep etmediği ve firma onayladığı takdirde “sözleşme” tarafların tekrar onayı aranmaksızın  “1 YIL” süreyle uzatılır.

9.2. “Firma”    bu sözleşme kurallarına uymadığını tespit ettiği “Üye” nin  sözleşmesini sözleşme bitiş tarihini gözetmeden tek taraflı “FESH” etme ve “Site” üzerindeki tüm kullanım haklarını durdurmaya yetkilidir..

10. ÜYTELİKTEN AYRILMA

10.1.Üye” nin “Site”    üyeliğinden ayrılması durumunda üyelikten ayrıldığı tarih itibarı ile sözleşme taraflarca “FESH” edilmiş sayılır ve kanuni geçerliliğini yitirir.

10.2.Üye” dilediği zaman “Üyelik Sayfası”  üzerinde bulunan “üyelikten ayrıl” uygulamasını kullanarak “Üye” likten ayrılabilir.

11. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, “Firma”    nın bilinen e-posta adresi ya da ikamet adresine  “Üye” nın üyelik formunda belirttiği e.posta adresi ve ya ikamet adresi vasıtasıyla yapılacaktır. “Üye” üye olurken belirttiği adreslerin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

12. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda “Firma”    nın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, “Üye” bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde T.C. Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

EKLER:

Ek-1 Üyelik Sayfası Kullanım Şartları

Ek-2 Yasaklı Ürünler Listesi

 

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

EK-1 “ÜYELİK SAYFASI  KULLANIM ŞARTLARI”

Ek-1 “Üyelik Sayfası”  ve onun alt uygulamaları hakkındaki Kullanım Şartları “Üyelik Sözleşmesi” nin ayrılmaz bir parçasıdır.  “Üye” nin “Üyelik Sayfası”  üzerinde iş bu sözleşmeyi imzalayarak elde el de ettiği hak ; üstlendiği sorumluluk ve sınırlamaları düzenlemek maksadı ile düzenlenmiştir.

“Üye” lerin “Site” üzerinde kendine özel oluşturulmuş “Üyelik Sayfası”  üzerinden kullanabileceği hizmetler ve bu hizmetlere ait kullanım şekli ve kuralları aşağıda açıklanmıştır.

 “DANIŞMANLIK” : “Üye” nin “Firma” tarafından verilen danışmanlık hizmetleriyle ilgili yapmış olduğu bilgilendirmeleri görüp , inceleyebildiği  ve e-mail yoluyla bilgilendirme talebinde bulunabildiği “Üyelik Sayfası”  ürünüdür. “Üye” nin bu uygulama üzerinden yaptığı bilgilendirme talepleri “Firma” tarafından ücretlendirilmez. Firmanın bilgi edinme taleplerine verdiği cevaplar bilgilendirme amaçlı olup kesinlik ihtiva etmez.

 “FUAR TAKVİMİ” : “Üye” nin “Firma” tarafından eklenmiş olan dünya çapında düzenlenen fuarlara ait bilgilendirmelerin görülüp incelenebildiği “Üyelik Sayfası”  uygulamasıdır. “Firma” düzenlenen fuarlardan dilediği hakkında bilgi ekleme hakkına sahiptir ve eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

“İŞ İLANLARI” : “Üretici Üye” ve ya  “Tedarikçi Üye” lerin “Site”   üzerinden oluşturup yayınladığı işe alım talep ilanlarını görüp inceleyebildiği dilediği ilana yanıt verebildiği kendi oluşturduğu iş ilanlarını yayınlayabildiği “Üyelik Sayfası” uygulamasıdır. Bu uygulama üzerinden yapılan her türlü iletişim tarafları ilgilendirir ve meydana gelecek olumsuzluklarda “Firma” sorumlu tutulamaz.

“BAYİLİK İSTE”:  “Üye” nin “Site” üzerinde faaliyet gösteren “Üretici Üye” lerden sattıkları ürünlerin pazarlaması ya da satışı  hakkında bayilik talepleri oluşturup ilgili  “Üretici Üye” ye  gönderebildiği “Üyelik Sayfası”  uygulamasıdır. Bu uygulama aracılığıyla tarafların birbirleri ile yapmış oldukları iletişim sonucu ortaya çıkan olumsuzluklardan “Firma”  sorumlu tutulamaz.

“SERVİS İSTE” :  “Üye” nin “Site” üzerinde faaliyet gösteren “Üretici Üye” ler den satın aldıkları ürünlerin tamir onarım ve bakımları hakkında servis talepleri oluşturup ilgili  “Üretici Üye” ye gönderebildiği “Üyelik Sayfası”  uygulamasıdır. Bu uygulama aracılığıyla tarafların birbirleri ile yapmış oldukları iletişim sonucu ortaya çıkan olumsuzluklardan “Firma”  sorumlu tutulamaz.

“YEDEK PARÇA İSTE” :  “Üye” nin “Site” üzerinde faaliyet gösteren “Üretici Üye” ler den satın aldıkları ürünler hakkında yedek parça talepleri oluşturup ilgili  “Üretici Üye”  gönderebildiği “Üyelik Sayfası”  uygulamasıdır. Bu uygulama aracılığıyla tarafların birbirleri ile yapmış oldukları iletişim sonucu ortaya çıkan olumsuzluklardan “Firma”  sorumlu tutulamaz.

 “SEKTÖREL HABERLER” : “Üye” nin “Firma” tarafından eklenmiş olan tarımsal haberlere ait bilgilendirmelerin görülüp incelenebildiği “Üyelik Sayfası”  uygulamasıdır. “Firma” dilediği haber hakkında bilgi ekleme hakkına sahiptir ve eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

“FİRMA HABERLERİ” : “üretici Üye”  lerin kendileri hakkında yayınladığı haberleri haberleri görebildiği “Üyelik Sayfası”  ürünüdür.

“ÇİFÇİDEN SATILIK” : “Üye”  lerin satmak istedikleri kendilerine ait canlı hayvan, yem, ikinci el makine, traktör, çiftlik ekipmanları, tarla, arazi, ev gibi tüm taşınır ya da taşınmaz varlıklarını satmak maksadı ile ilan hazırlayıp yayınlayabildikleri “Üyelik Sayfası”  ürünüdür.

“Üye” nin “Çifçiden Satılık” uygulaması üzerinden  yüklediği ve “Site”  aracılığıyla umuma yayınladığı ürün hakkındaki tüm bilgi ve belgenin doğru , kullanım ve yayınlama hakkının kendisine ve ya işletmesine ait olduğunu ve bu husus da 3. Taraf kişi , şahıs , kurum , kuruluş ve işletme ile ortaya çıkacak her türlü olumsuzluk ve itilaf durumlarında tek sorumlunun kendisi ve ya işletmesi olduğunu kabul ve beyan eder.

“Üye” “Çifçiden Satılık” uygulaması üzerinden içerik yüklerken “Ek-2 Yasaklı Ürünler Listesi” ile kendine bildirilen ürünlerin hiçbir şekilde “Site” üzerinden  satışını , pazarlamasını ve ya reklamını yapamaz. 

Bu uygulamada hazırlanıp yayına verilen satışa yönelik reklamlarda süre kısıtlaması olup “Site”    yöneticisi onayı olmadan yayınlanamaz.

 

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

EK-2 “YASAKLI ÜRÜNLER LİSTESİ”

ziraatmakinem.com'da ilanı verilemeyecek olan Yasaklı Ürünler Listesi:

Sağlık Beyanlı Ürünler: Sağlık Bakanlığı’nın aşağıda bilginize sunulan 25.04.2014 tarihli Bilgilendirme Yazısı gereğince; tanıtımında sağlık beyanı yani “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadeler” içeren ürünlerin tanıtım ve satışı yasaktır.

Sağlık Bakanlığı’nın 25.04.2014 tarihli Bilgilendirme Yazısı:

“Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu  tarafından hazırlanan 07/06/2013 tarih ve 28670 sayılı “Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelikte”  Sağlık Beyanı; İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler olarak tanımlanmıştır. Mevzuata aykırı şekilde sağlık beyanında bulunarak yapılan ürün tanıtım/satışlarına yönelik olarak uygulanan yaptırımların arttırılması amacıyla 02/01/2014 tarihli ve 6514 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” a sağlık beyanıyla ilgili madde hükmü eklenmiştir.

İlgili Kanunun 31 inci maddesi 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrası, “Tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhâl erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir. Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında Yirmi Bin Türk Lirasından Üç Yüz Bin Türk  Lirasına  kadar  idari para  cezası  verilir. Fiillerin tekrarı  hâlinde  verilecek  idari   para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır” şeklinde, aynı Kanunun 32 nci maddesi ise, 1262 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası “Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda mevzuata aykırı şekilde sağlık beyanı belirten ürünlerin tanıtım ve satışı yasaktır.”

Reçeteyle Satılan İlaçlar : Doktor reçetesiyle verilen ilaçların tanıtımı veya satışı.

Kültür ve Tabiat Varlıkları: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında; "Millî tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait tarihî değer taşıyan belge ve eşyalar, Mustafa Kemal Atatürk'e ait zatî eşya, evrak, kitap, yazı ve benzeri taşınırlar" korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları olarak nitelendirilmektedir.  Öncelikle; bu kanun kapsamında yukarıda ifade edilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının gerekli olup olmadığının tespiti açısından "Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili Ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikteki" düzenlemeler doğrultusunda tasnif ve tescile tabi tutulur. Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli görülmeyen eserler ise sahiplerine bir belge ile iade edilir. Bu sebeple tasnif ve tescile ilişkin belgesi olmayan eserlerin sahibinden.com'da satışı yasaktır. Ayrıca; 2933 Madalya ve Nişanlar Kanunu gereği; Devlet Şeref Madalyası; Devlet Övünç Madalyası; Devlet Üstün Hizmet Madalyası; Devlet Savaş Madalyası ve Devlet Nişanı; Cumhuriyet Nişanı; Liyakat Nişanıları'nın sahibinden.com'da satışı yasaktır.

Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımları: Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları.Yazılımlara, sunuculara veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişmeyi sağlayan yazılımlar. Cep telefonlarına ve diğer iletişim veya içerik dağıtım sistemlerine/aygıtlarına yasa dışı erişime olanak sağlayan yazılımlar. Ücretsiz kablo hizmetleri almak için kablo veya uydu sinyallerini çözen decoder ürünler. Kablosuz internet bağlantılarını yakalayıp şifrelerini kıran yazılım ve ürünler.

Ateşli silahlar: Kurusıkı, havalı, pompalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, ateşli silahların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın (mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınlarının v.b.), patlayıcı maddelerin, her türlü kesici ve delici aletin (kılıç,kama v.b.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer ateşli silahların satışı yasaktır.

Silahlar, tabanca ve tüfekler, mühimmat, balisong bıçaklar, kelebek bıçaklar ve pirinç muştalar. Silah yapımı ile ilgili her türlü malzeme, tarif, kroki, çizim benzeri bilgi kaynakları satışı yasaktır. (Oyuncak niteliğinde, boyalı top, su tabancası, paintball tabancaları satılabilir.) Koleksiyon özelliği olan, ateşli olmayan, 50 yıl ve öncesinde üretilmiş, kama, hançer, süngü, kın ve benzeri ürünler satılabilir.Koleksiyon özelliği taşısa dahi ateşli silahlar satılamaz.

Kopya & Korsan Ürünler: Telif hakları kapsamında, her türlü ses, görüntü taşıyıcılarının bandrolsüz satışı yasaktır. Bandrol yasasından önce üretilmiş ve ticari ürün kapsamından çıkmış koleksiyon özelliğindeki plaklar ve kasetler satılabilir. 

Tütün ve Mamülleri ve Elektronik Sigara:  4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 3. Maddesinin 1., 2., 5., 11. ve 14. fıkraları gereği olarak; Tütün, tütün mamülleri ve benzeri ürünler ile bu ürünlere ait isim, marka ya da ibare taşıyan ya da bu ürünlere benzeyen ya da bunları çağrıştıran şekillerde olan her türden ürünler ve elektronik sigaralar.

Alkol: Alkol içeren içeceklerin satışı yasaktır. Boş veya minyatür şişeler, karafaki gibi koleksiyon malzemeleri ve şarap, şampanya, bira, konyak yapımında kullanılan malzemeler (Fıçı, mantar vs.) satışı serbesttir.

Yasaklı Yayınlar: Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yayını ve dağıtımı suç teşkil eden her türlü bölücü, ırkçı, irticai ve illegal siyasi düşünce ve oluşumları övücü dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD ve benzeri yayınlara ait ilanlar yasaktır.

Yasaklı Hayvan Türleri: Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Stafford cinsi köpekler, Saka, İskete, Florya cinsi kuşlar, Yılan, Timsah vb. sürüngenler, Örümcek, Akrep, Çiyan vb. eklembacaklılar, Sincap, Tilki, Kurt,Kirpi, Yabani Tavşan, Ada Tavşanı, Domuz, Saksağan, Bıldırcın, Keklik, Kaya Güvercini, Çulluk,Sülün, Yaban Kazı gibi av ve yaban hayvanları sınıfına giren hayvanların satışı yasaktır.

Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler: Para karşılığı cinsel ilişki tanıtımı içeren ilanlar. Yetişkin cinsel fantezi ürünleri ve pornografik yayınlar (VCD, DVD, VHS, Dergi). Çocuk pornosu veya kabul edilemez özellikte başka materyaller. (Cinsel eğitim ve benzeri tıbbi yayınlar hariç)

Taklit Tasarım Ürünleri: Tasarımcı ürünlerinin kopyaları veya imitasyonları olan ürünler.

Sahte Belgeler: Sahte kimlikler, pasaportlar, diplomalar ve asalet ünvanları.

Trafik Aygıtları: Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünler.

Fon & Hisse Senedi: Hisse Senedi, Tahvil, Bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar. Faizle para satışı (Tefecilik) ve benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapan ilanlar yasaktır.

Organ Satışı: İnsan organlarının satışı, organ ticareti suç ve yasaktır.

Şans Oyunları: Sonucu belli olmamış şans oyunlarına ait, bilet, kupon vb. belgeler.

Kişilik Hakları: Kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, e-posta, ikametgah adresi gibi bilgiler.

Uyuşturucu ya da Bağımlılık Yaratan Maddeler: Yasal olmayan doğal ya da kimyasal maddeler, her türlü uyuşturucu madde.

Telsiz: "Telekomünikasyon Kurumu" ve "Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği"ne uygun olmayan ve lisans gerektiren tüm telsizlerin, sahibinden.com üzerinden satışı yasaktır.

Numaralı Gözlük Çerçevesi, Camı ve Lens Satışları: 5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki Kanun gereği; numaralı gözlük camı, gözlük çerçevesi satmak, gözlük montajı ve her türlü lensi satma yetkisinin optisyenlik mesleğini icra eden optisyenlere verilmiş olması ve satışın en yüksek sağlık idaresinden alınan ruhsat çerçevesinde optisyenlik müessesesi adı altında gerçekleşmesinin zorunlu olması sebebiyle ziraatmakinem.com 'da her türlü lens, numaralı gözlük camı ve gözlük çerçevesi satışı yasaktır.

İşitme Cihazları: ziraatmakinem.com 'da her türlü işitme cihazı ürünlerinin satışı yasaktır.

Veteriner tıbbi ürünleri: ziraatmakinem.com 'da her türlü veteriner tıbbi ürünlerinin satışı yasaktır.

Üyelik Sözleşmesi ile Ekleri Olan ‘’ Ek-1 Üyelik Sayfası Kullanım Şartları ’’ ve ‘’ Ek-2 Yasaklı Ürünler Listesini ‘’ Okudum Kabul Ediyorum.


Bana özel kampanya ve tekliflerden yararlanmak için, ziraatmakinem.com tarafından gönderilecek site içi bilgilendirme mesajlarını, E-Posta, SMS vb. elektronik iletileri ve aramaları almayı kabul ediyorum.

Neden Ziraat Makinem?

TECRÜBE VE DENEYİM  ziraatmakinem.com 9 yıllık faaliyeti süresince Türkiye’nin 41 ilinde 450 adet tarım makinası üreticisine, tarım ve hayvancılıkla uğraşan 1100 adet vatan...

2016 TÜM HAKLARI SAKLIDIR. KRC DANIŞMANLIK MAKİNE METAL GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.