TR / EN / AR
İş HirdavatmarketFirsatlarirı İlan Ver
Çiftçiden Satılık İlan Ver

Kullanım Koşulları

 

 

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Lütfen Üye olmadan  önce bu “SÖZLEŞME” şartlarını dikkatlice okuyunuz. 

işbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle tüm maddeleri ve ekleri olan Ek-1 “ Üyelik Sayfası  Kullanım Şartları”, “Ek-2 Yasaklı Ürünler Listesi” ile birlikte “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır)“ Fevzi Çakmak Mah. Mahmut Sami Cad. No:3 Karatay / KONYA” adresinde mukim KRC DANIŞMANLIK MAKİNE METAL GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ile www.ziraatmakinem.com sitesine “Üye”  olmaya elektronik olarak onay veren “Üye” arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üye” www.ziraatmakinem.com sitesinde sunulan tüm hizmetleri kullanırken ve site üzerinde alışveriş ve satış yapan firmalar ile yapmış olduğu tüm iletişim ve satın alma işlemlerinde  aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu iş bu sözleşmeye elektronik olarak onay verdiği takdirde kabul etmiş olur. 

1.TANIMLAR

“SİTE” : www.ziraatmakinem.com adresiyle elektronik ortamda hizmet veren internet sitesi , web sayfaları , ona bağlı tüm sayfalar ve uygulamalar toplamıdır. İş bu sözleşmede “Site” olarak anılacaktır.

 “FİRMA” :www.ziraatmakinem.com internet sitesi Fevzi Çakmak Mah. Mahmut Sami Cad. No:3 Karatay / KONYA adresinde faaliyet gösteren KRC DANIŞMANLIK MAKİNE METAL GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir. İş bu sözleşmede “Firma” olarak anılacaktır.

“ÜYE” : “Site”  nin üyelik şartı arayarak sağlamış olduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen gerçek ve ya tüzel kişilerdir. İş bu sözleşmede “Üye” olarak anılacaktır.

“Site” nin ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından “Site” ye üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, verdiği bilgilerin doğruluğunun onaylanması, suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve “Firma” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan ve “Firma”  üyeliğe onay vermeden işbu sözleşmede tanımlanan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 “ÜYELİK SAYFASI” : “Üye” nin “Site”  üzerinde kendisine tanınmış özel uygulama ve içeriklerden faydalanmasını sağlayan "kullanıcı adı" ve "şifre" ile “Site”  üzerinden eriştiği web sayfasıdır. İş bu sözleşmede “Üyelik Sayfası” olarak anılacaktır.

2.SORUMLULUKLAR

2.1. “FİRMA” SORUMLULUKLARI

2.1.1. “Firma”  sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

2.1.2. “Firma”, “Kurumsal Üye” yi sözleşme konusu hizmetlerden, sözleşme süresi boyunca teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

2.2. “ÜYE” SORUMLUKLARI

2.1.1. Üye”, “Site” de belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

2.1.2. Üye” kendine özel açılmış “Üyelik Sayfası” nın sadece kendi tarafından kullanacağını "kullanıcı adı" ve "şifre"  bilgilerini 3. Şahıslarla paylaşmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

2.2.3.Üye”, “Site” nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

2.2.4.Üye”, “Site” içindeki faaliyetlerinde, “Site”  nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda “Firma” yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya “Üye” hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

2.2.5. “Site” nin tüm üyeleri ile olan her türlü ticari ya da gayri ticari ilişkisi “Üye” nin kendi sorumluluğundadır. Ortaya çıkan olumsuzluk ve aksaklıklardan “Firma” sorumlu tutulamaz.

2.2.6.Üye”, “Site” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin “Site” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. “Firma” , “Üye”, tarafından kendisine iletilen veya “Site” üzerinden kendisi tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

2.2.7.Üye” , “Firma” nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

2.2.8“Site” nın sunduğu hizmetlerden yararlanan “Üye” ler , yalnızca hukuka uygun amaçlarla  “Site” üzerinde işlem yapabilirler. “Üye” nin, “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her “Üye” , “Firma” nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Site” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri “Site” üzerine yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Üye” nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Site” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “Firma” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

3.1. İşbu “Site”  de yer alan Ünvan, İşletme Adı, Marka, Patent, Logo, Tasarım, Bilgi Ve Yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları “Site” işleteni ve sahibi “Firma” ya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu “Site”  nin ziyaret edilmesi, “Üye”  olunması veya bu “Site”  deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

3.2. “Site”  de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. “Site”  nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

4. ÜYE BİLGİLERİ

4.1. Üye bilgileri; Adı-Soyadı, Adresi, Telefon Numarası, Cep Telefonu, E-Posta Adresi gibi “Üye” yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca “Üye Bilgileri” olarak anılacaktır. “Firma”  ,  “Üye Bilgileri”  ni kesinlikle 3. Şahıslarla paylaşmaz ve gizliliğini korur.

4.2.Üye” kendine ait “Üye Bilgileri” nin “Firma”  tarafından tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında Telefon, Sms, E-Mail, fax gibi dijital ileti kanalları ve ya posta telgraf gibi fiziki iletim kanallarıyla kullanılabileceğini kabul ve beyan eder. Ancak Üye” nin  “Site”   üyeliğinden ayrılması durumunda “Firma” “Üye” hakkındaki bilgileri hiçbir amaç doğrultusunda kullanamaz.

4.3.Üye” bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4.4 Üye” nin  “Site”   üzerinden ve ya başka yollarla umuma açık yayınladığı iletişim bilgileri gizli bilgi niteliğini kaybeder ve  her ne amaçla olursa olsun 3. Şahıslar tarafından kullanımı hakkında “Firma”  sorumlu tutulamaz.

5. KAYIT VE GÜVENLİK 

5.1.Üye” doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve “Üye” bilgilendirilmeksizin “Firma”   sözleşmesini tek taraflı “FESH” etme ve “Site” üzerindeki tüm kullanım haklarını durdurmaya yetkilidir.

5.2.Üye”,  “Site”    üzerinde kullandığı şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden “Firma”   sorumlu tutulamaz.

6. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ ın işbu Sözleşme’ den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

“Firma”  dilediği zaman “Site” de sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler “Site” de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek “Üye” nin sorumluluğundadır. “Üye”, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

9.1. İş bu sözleşme “Üye” nin onayladığı tarihten başlayarak “ 1 YIL” müddetle geçerlidir. “Üye” üyelikten ayrılmayı talep etmediği ve firma onayladığı takdirde “sözleşme” tarafların tekrar onayı aranmaksızın  “1 YIL” süreyle uzatılır.

9.2. “Firma”    bu sözleşme kurallarına uymadığını tespit ettiği “Üye” nin  sözleşmesini sözleşme bitiş tarihini gözetmeden tek taraflı “FESH” etme ve “Site” üzerindeki tüm kullanım haklarını durdurmaya yetkilidir..

10. ÜYTELİKTEN AYRILMA

10.1.Üye” nin “Site”    üyeliğinden ayrılması durumunda üyelikten ayrıldığı tarih itibarı ile sözleşme taraflarca “FESH” edilmiş sayılır ve kanuni geçerliliğini yitirir.

10.2.Üye” dilediği zaman “Üyelik Sayfası”  üzerinde bulunan “üyelikten ayrıl” uygulamasını kullanarak “Üye” likten ayrılabilir.

11. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, “Firma”    nın bilinen e-posta adresi ya da ikamet adresine  “Üye” nın üyelik formunda belirttiği e.posta adresi ve ya ikamet adresi vasıtasıyla yapılacaktır. “Üye” üye olurken belirttiği adreslerin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

12. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda “Firma”    nın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, “Üye” bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde T.C. Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

EKLER:

Ek-1 Üyelik Sayfası Kullanım Şartları

Ek-2 Yasaklı Ürünler Listesi

Neden Ziraat Makinem?

TECRÜBE VE DENEYİM  ziraatmakinem.com 9 yıllık faaliyeti süresince Türkiye’nin 41 ilinde 450 adet tarım makinası üreticisine, tarım ve hayvancılıkla uğraşan 1100 adet vatan...

2016 TÜM HAKLARI SAKLIDIR. KRC DANIŞMANLIK MAKİNE METAL GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.